Behovet ökar, tillgången minskar: riskerar vi att stå utan fastighetstekniker?

Fastighetsteknikern har en viktig uppgift i branschen, men många känner inte till hur en fastighetsteknikers vardag ser ut. Om yrkesgruppen synliggörs medialt är det exempelvis som i TV-serien Gustafsson 3 tr där komikern Robert Gustafsson porträtterar den nitiske och inte så förändringsbenägna vaktmästaren Herman.

Fasticon har träffat Göran Näslund, utbildningsansvarig på utbildningsbolaget BFAB och med närmare 25 års erfarenhet från fastighetsbranschen, för att diskutera de verkliga fastighetsteknikernas vardag och framtida utmaningar. Vad kan vi i branschen göra för att ge en mer positiv bild av dessa yrkesroller? Hur ser framtiden ut och hur påverkar digitaliseringen?

 

Göran Näslund, Utbildningsansvarig på BFAB

 

Fastighetstekniker – en av de mest efterfrågade yrkesrollerna

Just nu pågår ett kompetensskifte inom fastighetsbranschen bland annat på grund av de stora pensionsavgångarna. Hög nyproduktionstakt och högre krav på tekniskt kunnande bidrar också till en högre efterfrågan. Många företag inom fastighetssektorn växer fort och behöver därför mer personal och fler personer med fastighetsteknisk kompetens. Enligt Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd efterfrågas över 10 000 medarbetare inom fastighetsbranschen de kommande fem åren och fastighetstekniker är en av de mest eftertraktade yrkesrollerna.

 

Det pratas mycket i branschen om bristen på att få tag i fastighetstekniker och liknande yrkesroller, vad tror du att detta bottnar i?

– Ett grundproblem är att redan på gymnasienivå är det få sökande till yrkesprogram med fastighetsinriktning, de flesta vill gå programmens VVS-inriktning. Tyvärr har flera skolor fått lägga ner sina utbildningar på grund av för få sökanden. Över hela Sverige examineras endast 30–40 gymnasister med fastighetsinriktning per år. Det är alldeles för få!

– Och inte ser det bättre ut på yrkeshögskolorna, fortsätter Göran, där har man till och med fått lämna tillbaka platser till yrkeshögskolemyndigheten då platserna inte fylls ut. Detta trotts att de som examineras är eftertraktade och snabbt får jobb.

 

Berätta, hur arbetar en fastighetstekniker idag?

– Dagarna ser väldigt olika ut beroende på var man jobbar någonstans. Ofta är fastighetsteknikern ett ansikte utåt och har mycket kundkontakt. En bra fastighetstekniker idag är en teknisk mångkonstnär, men framförallt är han eller hon social. En vanlig utmaning är att bibehålla en löpande och god kontakt med hyresgäster och entreprenörer. Den sociala biten har börjat ta större plats. Man har insett nyttan av att ha en fastighetstekniker som pedagogiskt kan förklara problemens art och eventuella allvar. Genom att vara bra på den sociala biten behåller man också affären lättare.

Göran berättar engagerat vidare:

– Vid ovanliga tillfällen, exempelvis som den hetta som drabbade Sverige förra sommaren, kan fastighetsteknikern behöva komma med innovativa lösningar och idéer. Man får inte stoppa huvudet i sanden när jobbiga situationer uppstår. Fastighetsteknikern tar tag i problemet samtidigt som han eller hon förklarar för kunden vad man kan och inte kan göra utifrån situationen.

 

Om du gör en framtidsspaning, hur tror du att yrkesrollen kommer att förändras i framtiden i takt med digitaliseringens framfart?

– Jag tror definitivt att allt kommer bli mer appstyrt. Vi kommer se att det byggs mer smarta fastigheter och high-tech-hus.

Här menar Göran att ett problem finns för hela fastighetsbranschen.

– Folk utbildas och vidareutbildas inte i tillräcklig utsträckning inom branschen. Detta leder långsiktigt till att bristen på den tekniska kompetensen kommer att märkas i framtiden. Vi har som sagt problem med för få sökande till både gymnasieskolorna och YH-utbildningarna.

Göran menar att branschen måste våga satsa på kompetens för att överleva långsiktigt. Fler arbetsgivare måste också se vikten av att aktivt vidareutbilda den personal de redan har. Framförallt behövs det satsas mer på den digitala kompetensen för att långsiktigt kunna spara pengar genom att energieffektivisera fastigheterna, inte bara från företagets och kundens sida, utan även ur ett globalt miljöperspektiv.

– Där kan vi gemensamt i branschen påverka och allting handlar om kompetens! Har vi rätt folk på rätt plats har vi möjlighet att både tjäna pengar och samtidigt tjäna in den globala cykeln. Det är så viktigt för branschens framtid! Det har blivit något bättre. Fler arbetsgivare förstår vikten av aktiv vidareutbildning för sin personal jämfört med för några år sedan, men det finns en lång väg kvar för många företag därute.

En utmaning är att både kandidater och företag missar att det finns möjligheter att validera kompetens. Många bolag säger ”vi måste bli bättre”, men vet inte alltid exakt på vad eller vilken riktning de ska ta. Här är validering genom exempelvis FAVAL* ett bra ett bra verktyg för att identifiera vilken kompetens som du redan har och som eventuellt saknas. FAVAL är också ett nationellt verktyg menat att påverka branschen i en positiv riktning.

 

Vilka mer långsiktiga utmaningar finns det för fastighetsteknikerna?

– Vi i Sverige är bra på att hitta nya lösningar; kanske kommer de framtida fastighetsteknikerna bli mer allsidig och ha ännu fler digitala hjälpmedel. Med digitaliseringen får man ett större stöd för att lösa olika utmaningar. Jag tror att fastighetssystemen kommer att hitta vägar att ”prata med varandra”. Detta skulle kunna leda till att fastighetsteknikerna får en mer analyserande och utvecklande roll, eftersom systemen mer och mer sköter sig själva.

 

Vad borde branschen göra för att få fler intresserade av de här yrkesrollerna?

– Fastighetsbranschen måste hänga med vad gäller bland annat lönesättning och tydlighet för att få fler att välja fastighetsinriktningen redan på gymnasienivå. Det är svårt att få in nyfikna, nytänkande och tekniskt intresserade personer med dagens låga lönesättning för fastighetssidan. Man måste värdesätta yrkesrollen bättre och förstå konkurrenssituationen.

Göran nämner även att det saknas förebilder som visar upp det positiva med denna typ av yrkesroller. Företrädesvis porträtteras äldre, ofta lite vresiga, män i rollen och Göran menar att man måste ”hotta upp bilden av vad en fastighetstekniker gör och vem de är” för att kunna locka fler, framförallt yngre, förmågor.

– Någonstans finns det ett incitament från branschen att man vill satsa på fastighetsteknikerna. Problemet är att vinsten syns för långt i framtiden, många vill ha en snabb belöning.

Han avslutar med att säga:

– Branschen är konservativ men de flesta verkar överens om att en förändring måste ske för att långsiktigt både behålla folk och attrahera nya. Det finns många ambitioner att göra något – men vem ska ta tag i det?

 

Sammanfattningsvis ser framtiden ljus ut för fastighetstekniker och utvecklingsmöjligheterna är mycket goda.

 

*FAVAL är ett valideringsverktyg utvecklat av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Med FAVAL kan du validera din kompetens mot fastighetsbranschens yrkesroller, både på gymnasial och eftergymnasial nivå (http://www.faval.info/).

 

Håll dig uppdaterad!

Gå med i vårt nätverk och håll dig uppdaterad om vad som händer i branschen. Klicka på knappen för att gå med i Fasticon-nätverket!

GÅ MED I
FASTICON-NÄTVERKET


Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019