Klarar du av att leda i motgång?

Det känns ofta enklare att vara chef när alla kurvor pekar uppåt, affärerna flyter på och både kunderna och medarbetarna är nöjda. Det är först när motgångarna börjar dyka upp som ledarskapet testas på riktigt. Chefsrollen är inte alltid bekväm, vilket du säkert vet. Allra minst när tiderna blir tuffare. Du kommer att ställas inför svåra situationer och människors olika reaktioner – det ingår i jobbet och du förväntas hantera det. Men hur leder du dina medarbetare även under tider med motgång?

 

Analysera och ta eget ansvar över situationen

Det som skiljer en bra och en mindre bra ledare åt är hur han eller hon hanterar de motgångar som kommer på vägen. För de kommer. Det är viktigt att agera. Om du inte gör något alls eller lägger ansvaret på någon annan kommer du inte att utvecklas särskilt mycket. Ta ett steg tillbaka och analysera situationen och vilka möjligheter du har att påverka. Det ökar chanserna för en utgång som långsiktigt gynnar både bolaget och din personliga utveckling.

 

Kartlägg och prioritera

Hur ska man då agera som chef under oroliga tider, när omsättningen minskar och resultatet försvagas? En del handlar om att arbeta visionärt och inte brandsläckningsbaserat. Analysera, identifiera och förstå problemen, därefter implementerar du lösningarna. Utan kartläggning finns det stora risker att du sätter in felaktiga åtgärder. Detta kan resultera i onödiga kostnader vad gäller energi, förtroende, tid och pengar i en redan ansträngd situation.

 

Kommunicera målbilden

Våga ha framtidstro och etablera en visionär målbild. Fokus och de strategiska valen är extra viktigt när motgångarna tornar upp sig för organisationen. Kravet på chefen att verkligen axla ledarrollen blir mycket högre. En stor framgångsfaktor i tuffare tider är att konsekvent och processinriktat arbeta mot en tydlig vision.

 

Stärk den svaga länkens länkar

En kedja är inte starkare än den svagaste länken. Om du som ledare väljer att aktivt och systematiskt stärka kedjans länkar ökar du förutsättningarna för långsiktigt positiva resultat. Det handlar om att backa, analysera och skapa nya arbetssätt. Här kommer ledarskapet in, att kommunicera vad som behöver göras till medarbetarna samtidigt som du också lyssnar in dem.

 

Informera, informera, informera

Om du sitter i en ledande position har du förmodligen fått förhandsinformation och ligger därmed steget före dina medarbetare vad gäller att ha reflektera över situationen. Det är vanligt att tappa fotfästet när större förändringar är på gång. Ge även dina kollegor tid att ta in informationen och möjlighet att processa vad som händer.

Göm inte undan några detaljer bara för att du upplever dem som oväsentliga eller obehagliga. Om du är ärlig och transparent så tidigt som möjligt i processen kommer du att få tillbaka det i senare skeden.

Motgångar innebär ofta förändringar. Om det är möjligt, ge de medarbetare som eventuella förändringar berör möjlighet att delta i förändringsarbetet. En framgångsnyckel för att lyckas med en förändringsprocess är att få medarbetarna att känna sig delaktiga.

Under tider med motgångar av olika slag är det extra viktigt att informera och ge svar på frågor som; Vad kommer att förändras? Varför sker förändringen? Vad kommer förändringen att resultera i? Genom att skapa delaktighet påverkar du medarbetarnas motivation. På så sätt kan du vända situationen till något positivt.

 

Tappa inte kontakten med den operativa verkligheten

Under pressade perioder är det lätt hänt att du tillbringar alltför mycket tid i mötesrummet eller bakom datorskärmen. Medarbetare väljer att göra det där lilla extra för en chef som de känner förtroende för. Underskatta därför inte vikten av att ägna tid åt skapa ett förtroende hos dina kollegor genom att ta dig till att prata med dem, lyssna och få dem att känna sig delaktiga.

Tänk på att om du bortprioriterar tiden ute i verksamheten tappar du kontakten med den operativa verkligheten. Därmed riskerar du också att tappa mandatet att vara den ledare som dina medarbetare vill vända sig till. Tid med medarbetarna är ofta en klok investering, inte minst i tider av motgång.

 

Fem saker att tänka extra på i tuffa tider

Sammanfattningsvis:

• Var ärlig – Även om omständigheterna är tuffa har du som chef möjlighet att påverka dina medarbetares uppfattning av situationen genom att vara

• Informera – I regel kan du aldrig ge för mycket information. Du kanske vet att inga nya beslut är fattade, men låt även medarbetarna förstå det.

• Var närvarande – Låt dig inte slukas upp av alla tillkommande möten. Kom ihåg att det är nu medarbetarna kanske behöver dig mer än någonsin.

• Skyll inte ifrån dig – Att skylla på andra bygger inte förtroende, vilket är vad du behöver gott om för att kunna leda under motgångarna.

• Erkänn problemen – För de flesta bidrar kunskap om helheten till ökad förståelse. Förklara därför problemen, åtgärderna och förväntat resultat.

 

Ledarskap är inte enkelt, men det är i de svåra tiderna som ledarskapet verkligen sätts på prov. Det är skillnad på en chef och en ledare. I oroliga tider gömmer sig en chef utan kvalitativa ledaregenskaper – medan en riktig ledare tar ett kliv framåt. Vem vill du vara?

 

Håll dig uppdaterad!

Gå med i vårt nätverk och håll dig uppdaterad om vad som händer i branschen. Klicka på knappen för att gå med i Fasticon-nätverket!

GÅ MED I
FASTICON-NÄTVERKET


Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019