Fastighetsbranschen digitaliseras – har du kompetensen?

Fastighetsbranschen växer fort och kompetensbristen blir allt tydligare, samtidigt utvecklas de digitala bitarna i samhället i rekordfart. Hur ska vi förhålla oss till detta?

Fasticon startade Almedalsveckan 2019 med att bjuda in till ett uppskattat och välbesökt frukostseminarium. Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert, var moderator och ledde smidigt samtalen mellan fem talares olika perspektiv rörande digitaliseringen. Huvudfrågorna berörde hur vi inom fastighetsbranschen ska använda den nya tekniken och digitaliseringen för att utveckla våra produkter och arbetssätt, samt idéer kring hur vi genom digitaliseringen kan attrahera nya människor till branschen. Här bjuder vi på en sammanfattning av det viktigaste medskicket från de initierade talarna.

 

Dags att öppna upp ögonen

Christoffer Börjesson, CDO Fastighetsägarna Stockholm menade att fastighetsbranschen behöver öppna upp ögonen för digitaliseringens intågande. Framför allt skulle vi behöva bli bättre på att skapa en infrastruktur inom fastigheter som också möjliggör en tjänstesida. Christoffer menar att vi är mitt inne i en digital utveckling där många delar blir digitaliserade parallellt med att allting blir uppkopplat. Detta kommer leda till nya teknologier vad gäller appar i form av boendekommunikation, exempelvis få access på distans via appar till sitt hem, utökade betalningsmöjligheter genom telefonen och så vidare. Tack vare denna utveckling menar Christoffer att detta i sin tur leder till att den digitala utvecklingen kommer bli ännu mer implementerad i våra fastigheter, vilket vi behöver förhålla oss till.

Utöver detta behöver vi i branschen också förhålla oss till affärsmodellsförändringar. När Christoffer gissar om framtiden tror han att vi kommer att se fler co-livingkoncept. Det kan handla om hur vi mer effektivt kan utnyttja ytor genom att exempelvis hyra ut parkeringsplatser eller kontor de tider på dygnet de står outnyttjade.

Christoffer tog också upp vikten av att då fastighetsbranschen använder sig av olika standarder behövs ett gemensamt språk för att underlätta kommunikationen mellan olika delar av branschen.

 

Castellum har flera nycklar till framgång

Niclas Ingeström, CDO på Castellum berättade om Castellums resa mot målet att bli branschledande inom digitalisering till 2020. Den största utmaningen enligt Niclas är att branschfolket idag pratar och diskuterar mycket om vad som behöver förändras i branschen, men gör väldigt lite åt det. Nyckeln är till att få mer framgång är att sluta vara fega, bli modigare och våga mer. Niclas betonade att digitaliseringen inte är ett tekniskt problem utan att det mesta handlar om förhållningssätt.

För några år sedan tog Castellum det djärva beslutet att skapa ett labb som skulle se på Castellums framtida kapacitet. Detta labb har tittat rätt långt in i framtiden och de var bl.a. engagerade i den första versionen av instabox med provrum i Västra Frölunda – kunden beställer ett paket, får leverans till en box där det även finns provrum, provar kläderna på plats och kan direkt returnera de kläder kunden inte vill behålla. Idag arbetar de även med att utveckla en AI-produkt som de snart kan gå ut med mer detaljer om.

Niclas pratade också om att de har ett samhällsansvar och också ett ansvar för att förenkla kundens hela dag; från att kunden vaken till att den somnar. Här handlar nyckeln till framgång om att ha en ständig dialog med kunden och aktivt ta reda på vad de vill ha eller behöver. Castellum har arbetat mycket med ratingsystem, vilket varit mycket givande i deras utvecklingsarbete. På så vis får de snabb feedback från kunderna och vet vad som är bra eller mindre bra. Därmed vet de snabbt om de ska fortsätta eller sluta med en produkt/tjänst. De har också arbetat mycket med sensorer som ser hur människor i olika typer av lokaler rör sig i lokalerna samt rör sig på sina stolar mm. Detta för att få framtida kunder att förstå vilket behov de har redan innan de beslutar vad de ska hyra. På detta vis får kunderna från start rätt typ av lokal.

En av Castellums visioner inför framtiden är att kunden kommer till dem och när kunden kommer ska allt som kunden kan tänkas behöva finnas där, om det så är en matkasse-lösning eller smarta digitala lösningar.

 

Kan digitaliserings möjligheter lösa kompetensbristen?

Den arbetskraftsbrist som varat i flera år är oroväckande. Det märkliga är att vi samtidigt har en arbetslöshet på 6,5 procent”, sade Mona Finnström, VD på Fastigo. Hon menade att något av det viktigaste för att kunna hitta kompetens i fastighetsbranschen är att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Sverige och fastighetsbranschen växer, år 2029 är det beräknat att vi passerar gränsen för 11 miljoner invånare. Samtidigt är vi inne i ett banbrytande teknikskiftet. Digitaliseringen handlar om nya arbetssätt samt ställer krav på nya och många gånger högre kompetens hos nya medarbetare. En inlåsningseffekt i samhället är, menar Mona, att det inte erbjuds utbildningar till vuxna utan gymnasiekompetens. Det skulle vara en samhällsvinst att hitta en lösning gällande detta. Och hur tar vi till oss av tekniken och de nya arbetssätten? Dessa är några samhällsfrågor som chefer och ledare inom branschen behöver reflektera över. Människan har tidigare mött teknikskiften, t.ex. när järnvägen eller industrialiseringen kom som nya samhällsutmaningar och vi kan klara denna typ av utmaning igen.

Mona menade att det behövs upprepas att en förändring behövs. Det finns en risk att utbildningssystemet inte kommer att hänga med, då den digitala utvecklingen går så fort. Cheferna behöver se över attityder och värderingar hos de man vill anställa, men också leta efter nya kollegor även utanför vår bransch och våga korsbefrukta olika branscher för att dra nytta av olika sorters kompetens. Man kommer också, enligt Monas framtidsspaning, att behöva omdefiniera många arbetsbeskrivningar efterhand, då tekniken utvecklas så fort. Därmed är det också viktigt att låta en rekrytering ta tid och analysera ur ert företags framtida kompetens ska ut.

 

Många utmaningar för dagens ledare

Fastighetsbranschen beskrivs ofta som en av de branscher som ännu inte påverkats särskilt mycket av digitaliseringen. Det har i alla tider diskuterats om jobben kommer att försvinna på grund av den tekniska utvecklingens framfart, men Peter Hellberg, Vice ordförande i Unionen, försäkrade att det alltid skapats nya jobb och detta gäller även vår nya framtid. Däremot kommer det nya affärsmodeller och nya sätt att sälja varor och tjänster som branschfolket behöver förhålla sig till.

Många företag har gått i graven eller rekonstruerats för att de inte hängt med i det förändrade sättet att leverera till kund. Detta kan leda till drastiska konsekvenser relativt fort om man inte hänger med i utvecklingen. Ett sätt att motverka detta menar Peter är att inkludera medarbetarnas idéer och åsikter. De ser saker i sin vardag som ledningen inte ser, vilket är värdefullt för ett företags utveckling. Unionen har själva utmanat andra att bjuda in alla sina anställda till workshops för att brainstorma idéer om vad man kan göra annorlunda i sin verksamhet – med mycket goda och spännande resultat! ”Ha i åtanke att man inte måste köpa in nytänkande och kreativa idéer utifrån, de finns ofta i era egna organisationer”, sa Peter. Han påpekade även att när man som företag hittar nya sätt att göra affärer på är det viktigt att fortfarande komma ihåg att kunskapen om marknaden och kunderna redan finns i verksamheten, kasta inte bort denna tillgång.

En utveckling som redan skett tack vare digitaliseringen är att en vanlig tjänsteman kan sitta i stort sett var som helst och arbeta via datorn på distans. Förr i tiden innebar kontorsarbetet att man satt tillsammans mer, fikade ihop mer ofta och så vidare. Detta resulterade i att man på ett naturligt sätt kom att diskutera verksamhetens utveckling i vardagen. En utmaning för dagens ledare, menar Peter, är att hitta moderna sätt att skapa gemenskap och en känsla av att sträva åt samma håll som passar in i vår nya kontorsvardag. Detsamma gäller gränsdragning både för en själv och medarbetarna vad gäller när arbetsdagen börjar och slutar för att undvika onödig stress.

Peter pratade också om datadriven personal- och HR-verksamhet och utveckling av AI inom detta område. ”Detta kan såklart underlätta och vara bra i till exempel rekryteringssammanhang. Men man måste också komma ihåg att något som är datadrivet fungerar lika bra eller dåligt som det som har matats in”, sa Peter. Har t.ex. en AI-maskinvara en dålig grundförutsättning i att tänka så kommer resultatet att bli dåligt. När man utvecklar tekniken är det därför viktigt att alltid ha någon på arbetsplatsen som löpande validerar utfall och resultat.

 

Låt oss avveckla fastighetsbranschens skråväsende

Avslutningsvis pratade Johan Braw, VD Sölvesborgshem och ordförande i allmännyttans digitala vd-råd, om varför allmännyttan valt att ta på sig den gula ledartröjan utifrån beslut för att arbeta aktivt med att styra villkoren för digitaliseringen inom fastighetsbranschen. Johan resonerade kring att fastighetsbranschen kan liknas vid det skråväsende som avvecklades under 1800-talet då man vill få mer innovation. Detta påstående utgår från att många system fortfarande är desamma som för 20 år sedan då det är för dyrt att byta ut dem.

Allmännyttans digitaliseringsinitiativ har kommit fram till två slutsatser – branschen hade kommit längre fram om den hade en högre digital kompetens och därför måste kompetens stärkas. Den andra slutsatsen var att branschen använder sina system för lite. Här hade digitaliseringen kunnat utvecklats fortare om det fanns mer konkurrens då företagen hade tvingats att utvecklas och kommunicera på ett annat sätt. Johan menar att förutom företagen behöver också systemen kunna kommunicera bättre med varandra och en branschgemensam standardisering vore därför lämpligt.

 

Vi behöver leka mer och våga mer

Seminariet avslutades med en sammanfattande paneldiskussion. Där togs det upp att för att påbörja en förändring i branschen behöver vi våga leka mer, testa oss fram och våga misslyckas för att långsiktigt hitta lyckade lösningar. Vi måste också våga se på hur andra branscher har löst saker effektivt och våga ta inspiration från dem, vilket kan förmedlas genom bl.a. storytelling för att locka folk att också lyssna på våra budskap. Utöver detta togs också vikten upp av att våga anställa människor från andra branscher som kan komma med nya idéer och infallsvinklar.

Branschen behöver sammanfattningsvis se framåt, men också lära sig av historien.

 

Från vänster: moderator och stadsbyggnadsexpert Kristina Alvendal, följt av de fem talarna; Mona Finnström från Fastigo, Niclas Ingeström från Castellum, Peter Hellberg från Unionen, Christoffer Börjesson från Fastighetsägarna och Johan Braw från Sölvesborgshem samt allmännyttans digitaliseringsråd.

 

Frukostmingel innan seminariet startade.

 

Frukostbuffén.

 

Frukostmingel innan seminariet startade.

 

Håll dig uppdaterad!

Gå med i vårt nätverk och håll dig uppdaterad om vad som händer i branschen. Klicka på knappen för att gå med i Fasticon-nätverket!

GÅ MED I
FASTICON-NÄTVERKET


Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019