Digitalisering i fastighetsbranschen – hot eller möjlighet?

Det pratas mycket om digitalisering men tyvärr blir det ofta, i vår mening, ett abstrakt begrepp. Det kan vara svårt att omvandla vad digitaliseringen innebär i praktiken för egen del. Här dyker vi ner i digitaliseringen i fastighetsbranschen; vad betyder det, var står vi och hur ser framtiden ut?

 

Vad är digitalisering?

Ett sätt att konkretisera vad digitalisering kan vara är att dela upp begreppet i tre områden.

 • Digitalisering som effektiviserar
 • Digitalisering som påverkar kommunikation
 • Digitaliseringens effekt på affärsmodeller

 

Under vårt frukostseminarium den 23/5-2019 höll Anette Sand en intressant föreläsning om digitalisering i fastighetsbranschen. Anette är vd på Stockholmshem och representant för Allmännyttans (tidigare SABO) Digitaliseringsråd.

 

Fastighetsbranschen är långsam

Vi är inte snabba i fastighetsbranschen, påpekar Anette.

Vi tänker i tegelstenar och betong och har långa köer till våra lägenheter. Det finns inga problem för aktörer i fastighetsbranschen idag; konsulter får kosta, den som säljer har mer makt än den som köper, det finns inga problem, säger hon.

Då är det lätt att inte ta digitaliseringen på allvar.

Anette jämför med 80-talet och ger några exempel på områden där digitalisering skett i vår bransch:

 • Arbetsplatsen – vi har datorer istället för skrivmaskiner, sitter i öppet landskap, kan jobba uppkopplat hemifrån och kanske har vi en policy att bli papperslösa.
 • Fastigheterna – fastigheterna är uppkopplade, vi kan fjärrstyra värmen och fastighetsskötaren kan ha en checklista i sin padda.
 • Kunderna – kunderna får information på vår hemsida istället för att läsa vår kundtidning och de kan via hemsidan göra felanmälan dygnet runt.

 

Enligt Anette gör vi dock inget annat än vi gjorde på 80-talet. Vi blandar betong, bygger hus, hyr ut lägenheter och ser till att de är varma.

När vi tror att vi digitaliserat oss för att vi har fjärrvärme, då har vi bara tagit ett ministeg, menar hon, men lägger också till att det är ett nödvändigt steg att ta för att kunna ta nästa.

Anette menar att digitaliseringen bara är i sin linda och att vi inte har en aning om hur den riktiga digitaliseringen kommer att se ut.

 

Den riktiga digitaliseringen

Den största effekten av digitaliseringen är dess påverkan på affärsmodeller, vilket kan innebära såväl hot som möjligheter.

Det finns gott om exempel på andra branscher där digitaliseringen helt omkullkastat det ”gamla” sättet att köra verksamheten. Till exempel musik och filmindustrin, mediabranschen, bokförsäljning eller taxibranschen.

Även fastighetsbranschen påverkas. Amazon och andra företag som säljer online orsakar butiksdöd och påverkar efterfrågan på lokaler. Vad kommer att hända med behovet av garageplatser när vi får självkörande bilar som man inte behöver äga själv och som automatiskt kan parkera någon annanstans än där man bor? Skulle fastighetsbranschen kunna utnyttja trenden med ”co-sharing” bättre och till exempel hyra ut överkapacitet av kontorslokaler?

Anette tar hotellbygge som exempel:

Vi bygger ett hotell, kallar det stadshotellet eller något tjusigt franskt, och istället för att ringa och boka så kan gästerna boka på internet, säger Anette och fortsätter:

Sedan kommer Airbnb och skapar hotell utan att lyfta en enda tegelsten.

 

Hur förbereder du dig för det okända?

Digitaliseringen påverkar affärsmodeller och det nya blir något helt annat. Problemet är att vi inte vet hur framtiden ser ut.

Så hur kan vi förbereda oss för en okänd framtid?

Anette menar att vi måste börja i det lilla, som i bilens begynnelse när man började tänka på bilen som en vagn utan häst.

Det är svårt att tänka utanför boxen och fastighetsbranschen är långsam. Men det finns andra aktörer som är snabba, tänker annorlunda, skapar appar och nya lösningar.

Ett sätt är, enligt Anette, att få de snabba aktörerna att ge oss ”cred” för att de kommer åt våra kunder, fastigheter, mark och data. Så att de gör affärer med oss och våra kunder.

Vi måste ta initiativet, kliva fram och delta i utvecklingen. Vi behöver förbereda oss och skapa förutsättningar, så att vi har möjligheten att skapa nya affärsmodeller, säger Anette.

 

Svenska allmännyttans digitaliseringsinitiativ

Svenska allmännyttan har startat ett digitaliseringsinitiativ för att bygga upp ett eko-system för ökad innovation.

Intresset har varit stort bland allmännyttiga bolag och alla som haft möjlighet har gått samman och finansierar en utvecklingsgrupp på Sveriges Allmännytta.

 

Målet är att deltagande bolag ska ha gjort vinster inom följande områden inom tre år:

 • Ha gemensamt utvecklade eller upphandlade tjänster/applikationer som gynnar bolagen ekonomiskt och organisatoriskt
 • Börjat använda nya affärsmodeller
 • Upplevas som attraktiva arbetsgivare bland medarbetare i andra branscher
 • Ligga i framkant av digitaliseringen i branschen
 • Ha en beslutad strategi och plan för att möta digitaliseringens utmaningar
 • Ha ett fast API integrerat som kopplar ihop en mängd nya tjänster och lösningar

 

Fast API är Allmännyttans standardiserade begreppsmodell för hur mjukvaruprogram ska kommunicera. Genom att som beställare sätta en standard kan man undvika att bli inlåst i olika monopol. Då kan man byta ut vissa delar av en tjänst och på så sätt få snabbare leveranser, bättre och billigare verktyg.

Det blir vi som sitter i förarsätet och kan skapa möjligheter för nya idéer och tankar, för startups och för företag från andra länder som tänker utanför boxen, säger Anette.

 

Gemensamt grepp nödvändigt när kartan ritas om

För en del kan det kanske vara överraskande att det är Allmännyttan som driver en sådan här satsning.

Anette berättar att Allmännyttan driver en mängd olika initiativ. Hon menar att en nyckel till framgång i just digitaliseringsfrågan är samverkan och att Allmännyttan är en så pass stor aktör.

Det är nödvändigt att Sveriges Allmännytta tar ett initiativ, säger hon och fortsätter:

Om varje bolag ska göra det här själva kommer vi inte framåt. Vi behöver samordna resurser och ta ett gemensamt grepp när kartan ritas om.

Det blir spännande att följa Allmännyttans digitaliseringsarbete framåt!

 

Anette Sand föreläser under frukostseminarium digitalisering i Stockholm 23/5-2019.

 

Håll dig uppdaterad!

Gå med i vårt nätverk och håll dig uppdaterad om vad som händer i branschen. Klicka på knappen för att gå med i Fasticon-nätverket!

GÅ MED I
FASTICON-NÄTVERKET


Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019