Därför behöver du bry dig om tillgängligheten i fastigheter
22 augusti, 2019
Hur du tar fram en kravprofil
3 september, 2019
 
 
 

5 tips till dig som rekryterar


Målet med en rekryteringsprocess är att hitta rätt medarbetare till rätt roll, vilket brukar vara lättare sagt än gjort. Konsekvensen av en felrekrytering är inte bara att en omrekrytering tar tid och kostar mycket pengar. För dig som chef kan det också vara frustrerande om du i ett senare skede upptäcker att personen inte levererar. Du får här en orienterande sammanfattning av fem områden som vi erfarit ofta är kritiska för att lyckas med en rekrytering.


1. TA FRAM EN KRAVPROFIL

Kravprofilen är A och O för att få till en effektiv rekryteringsprocess och minimera risken gällande felrekryteringar och att du fått en medarbetare som tyvärr inte presterar i rollen. Skapa en tydlig kravprofil utifrån vilket företag ni är och era visioner, kombinerat med de personliga egenskaper och kvalifikationer som behövs för rollen.


2. VÄLJ EN LÄMPLIG URVALSMETOD

Det finns många olika typer av urvalsmetoder; intervjuer, tester, arbetsprov etc. En viktig punkt här är att välja de urvalsmetoder som är bäst utifrån de kompetenser och personliga egenskaper ni formulerat i kravprofilen. Den metod du väljer ska heller inte vara onödigt tidskrävande för kandidaten. Risken är annars stor att ni missar bra kandidater, då de kan uppfatta vissa moment som onödiga och därmed inte genomför dem.


3. SKAPA EN POSITIV KANDIDATUPPLEVELSE

Kandidatupplevelsen är viktig inte minst för att den påverkar bilden av ert företag och varumärke. Återkoppling är en av de viktigaste delarna för en kandidatupplevelse och något som många kandidater uttrycker att de saknat i samband med rekryteringsprocesser. Det är därför av yttersta vikt att ge kandidaten löpande statusuppdateringar så länge han eller hon är aktuell i processen, samt meddela om kandidaten inte är aktuell längre.


4. REKRYTERA FÖRDOMSFRITT

Det finns många vinster med en fördomsfri rekryteringsprocess ur ett företagarperspektiv. Att ha kollegor med olika bakgrund och sätt att se saker skapar en mer sympatisk och intressant arbetsmiljö, jämfört med om alla är stöpta i samma form. För att nå detta kan du tänka på att använda ett inkluderande språk redan när platsannonsen formuleras. Det gäller också att syna sina egna eventuella fördomar samt företagets inställning när det är dags för intervju.


5. VÄLKOMNA KANDIDATEN MED ONBOARDING OCH PREBOARDING

En bra introduktion bidrar starkt till både trivsel och prestation för nya medarbetare. Den nyanställda kommer snabbare in i jobbet och risken för frustration eller att den nya kollegan slutar minimeras. Därför brukar det löna sig att se över sin onboarding – hur och på vilket sätt introduktionen sköts. Även under uppsägningstiden, innan kandidaten börjar den nya tjänsten hos er, kan ni ge honom eller henne en trevlig upplevelse. Detta kallas preboarding.


 

 
 

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019