Frukostseminarium Digitalisering Stockholm 190523
23 maj, 2019
Interimskonsult – en alternativ karriärväg som blir allt vanligare
28 maj, 2019
 
 
 

4 sätt att använda interimskonsulter


Att hyra en interimskonsult blir ett allt vanligare sätt att täcka behovet av personal och kompetens. I den här artikeln ger vi en orientering till interim; vad det är, vilka fördelar det kan ge och fyra situationer när det kan vara smart att använda en interimslösning.

Arbetsmarknaden blir allt mer flexibel och nya sätt att skaffa kompetens dyker upp. Konsultbolag tar allt mer löpande roller från att tidigare varit projektinriktade. Bemanningsbranschen växer vilket gjort att det blivit vanligare att köpa flexibel arbetskraft. Att outsourca funktioner som till exempel IT och ekonomi har blivit praxis och insourcing av personer som driver en viss funktion har ökat.

Utvecklingen mot en allt mer flexibel arbetsmarknad har också gjort att efterfrågan på interimskonsulter ökat markant på senare år.


Vad är en interimskonsult?

En interimskonsult är en person som bemannar en roll och utför löpande arbete under en viss period.

Från början var interimspersoner rutinerade chefer som kunde komma in under kris eller när ett företag plötsligt blev av med en nyckelperson.

Detta har med tiden suddats ut och interimslösningar finns numera på olika nivåer. På Fasticon förmedlar vi interimskonsulter på chefsnivå, på specialistnivå samt för drift och skötsel.


Fyra anledningar till att anlita en interimskonsult

Behovet av en interimskonsult uppkommer ofta oväntat. En medarbetare blir sjuk, en krissituation uppstår eller en rekrytering drar ut på tiden. Men det finns också andra situationer när interim kan vara en bra lösning, inte minst för att tillföra kompetens och erfarenhet.

Här är fyra situationer när det kan vara smart att ta in en interimskonsult:

1. Vid behov av tillfällig personal

Den vanligaste anledningen till att anlita en interimskonsult är att man behöver personal:

• Vid arbetstoppar då man har ett tillfälligt behov av extrapersonal

• För att ersätta fast personal vid exempelvis föräldraledighet eller sjukskrivning

• För att täcka behovet av personal under tiden en rekryteringsprocess pågår

2. För att hantera stora förändringar

En annan situation när en interimsperson kan göra nytta är vid stora förändringar, som exempelvis omorganisation och nedskärningar. En erfaren interimschef som är van vid liknande situationer kan lotsa organisationen genom förändringen och ha en stabiliserande effekt i kaos. Han eller hon är oberoende, kan ge ett utifrånperspektiv och påverkas inte av internpolitik.

3. Som en provanställning

Det är inte ovanligt att interimsuppdrag övergår i fast anställning hos uppdragsgivaren, om båda parter vill det. Att ta in en interimskonsult kan således vara ett smart första steg i en anställning. Projektperioden ger möjlighet för båda parter att känna av varandra. Om sedan tycke uppstår kan uppdragsgivaren ”ta över konsulten”. Det är bra att vara öppen med möjligheten för anställning från början.

4. För att sätta ramarna för en ny roll

En interimskonsult kan också göra stor nytta i utvecklingen av en ny process, funktion eller område som kräver specialistkompetens. Han eller hon kan etablera de nya arbetssätten och sätta ramarna för en ny roll som en fast medarbetare sedan kan ta över och förvalta.


Flexibilitet och lärande

En interimslösning passar således i situationer när företag behöver lösa ett tillfälligt behov av personal eller en viss kompetens.

Här är några saker som arbetsgivare ofta uppskattar när de tar in en interimskonsult:

• Vi har någon som driver en fråga när andra inte har tid

• Vi kan skräddarsy omfattningen utifrån våra behov och förkorta eller förlänga uppdraget

• Vi har någon från utsidan att bolla idéer och problem med

• En interimschef är objektiv och kan bidra på sätt som ordinarie personal inte kan

• Lärande – interimskonsulten tillför kunskap och erfarenheter till organisationen

• Interimskonsulter självgående och behöver inte mycket arbetsledning

• Det går på några dagar att få in en interimskonsult och de sätter sig snabbt in i arbetsuppgifterna

• En interimschef berättar vad vi behöver höra och inte vad de tror att vi vill höra


Behöver du hyra in en konsult till din organisation? Skicka en förfrågan så kontaktar vi dig.


 

 
 

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019