Stora Bostadsdagen Stockholm 2019
22 februari, 2019
Fasticons interimsverksamhet
20 mars, 2019
 
 
 

TalangAkademin


Våra tidigare pilotkoncept Fastighetstalang och CentrumAkademin har slagits samman till TalangAkademin!

Som bekant finns det en stor kompetens- och kandidatbrist inom fastighetsbranschen, såväl som i många andra branscher. TalangAkademin skapar möjligheter för människor att komma in på arbetsmarknaden. Genom validering av kunskap och lärande i praktiken ges en chans till ett insteg på arbetsmarknaden, praktik eller arbete att gå till. Vår erfarenhet är att företag gärna hjälper till när det finns ett tydligt koncept som är enkelt och jämbördigt för alla parter.

TalangAkademin är en del av Fasticons och fastighetsbolagens hållbarhetsarbete och är tänkt att vara en pusselbit i ett långsiktigt och beständigt koncept. Vi arbetar tillsammans med lokala fastighetsbolag och i nära samarbete med kommuner och Arbetsförmedlingen. Konceptets utvecklades inledningsvis i Frölunda Torg, Göteborg och senare i Sundbyberg utanför Stockholm och Väla köpcentrum i Helsingborg. TalangAkademin planerar även för att starta upp i Huddinge centrum.

Med stöd av bl.a. Tillväxtverket har vi möjlighet att utveckla fler delar av projektet och komponenter i konceptet. TalangAkademin samverkar även med andra projekt som bland annat Fryshuset. Fasticon stödjer konceptet och de organisationer och företag som tar emot våra talanger genom bl.a. handledarskap och anpassningsutbildning för aktuella yrkesroller.

Kontakta Jonas eller Stig-Arne för mer information om hur ditt företag kan skapa nya möjligheter och bygga broar:

Jonas Gustavsson, Grundare & Partner, jonas.gustavsson@fasticon.se eller 073-415 43 10

Stig-Arne Bäckman, Projektledare, stigge.backman@talangakademin.se eller 070-661 02 85

Läs mer om TalangAkademin på www.talangakademin.se


Stora Bostadsdagen Stockholm 2019
 

 
 

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019