NÄTVERKSTRÄFF & LUNCHFÖRELÄSNING 15/11
15 november, 2018
Kompetensbrist i samhällsbyggnadssektorn? TalangAkademin är en del av lösningen!
21 november, 2018
 
 
 

FASTIGHETSMARKNADSDAGEN DIGITALISERING GÖTEBORG 2018


I veckan anordnade Fastighetssverige heldagsseminariet Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg på Elite Park Avenue Hotel. Fasticon var självklart på plats och representerades av Elin Selmeryd, Moa Norman och Evelina Johnson. Nedan kan ni läsa våra reflektioner och vad vi tar med oss från dagen:

Innovation och hållbarhet var centralt under dagen.

• Fastighetsbranschen är inte känd för att göra snabba förändringar utan har snarare ett arv av att tänka långsiktigt av naturliga skäl, husen står där de står och ska i de flesta fall göra det även framöver. Byggbranschen står för 35-40% av det totala ekologiska fotavtrycket och där kan digitaliseringen möjliggöra att avtrycket blir mindre. Jonas Högset, Enhetschef för Fastighet & Boende på Sabo, gav ett exempel på där hela hus i allmännyttan är uppkopplade. I dessa hus kan förbrukning mätas per individ och hyresgästen betalar den el och vatten de förbrukar i den gemensamma tvättstugan. Detta har sänkt förbrukningen och även sänkt hyresgästernas kostnader. Vad gäller förvaltningsbranschen har utvecklingen gått något snabbare. De stora vinsterna av energioptimeringar är t.ex. redan gjorda och flera talare talade istället om att våga testa andra saker.

• Det pratades mycket om intelligenta hus. Där kunskap om fastigheterna från tidiga skeden (planerings- och byggskede) kan användas i förvaltningen av dem under lång tid framöver. Att få all BIM-data till att kunna användas i hela fastighetens levnadscykel skulle kunna förbättra den hållbara förvaltningen avsevärt. En ökad användning av sensorer, hantering av stora datamängder och goda analyser för strategisk planering kommer vi se mer av framöver. Teknik för smarta byggnader underlättar effektiv användning av byggnader och stadsmiljöer och kommer också innebära större flexibilitet i fastighetsägarnas erbjudanden till deras kunder. Trenden är att fastighetsägare tvingas gå från att erbjuda bara väggar, golv och tak till att erbjuda en upplevelse. Intelligenta byggnader ger mervärde för kunden Ett konkret exempel var att med hjälp av VR-glasögon kunna se ”genom taket” och på så sätt se hur bland annat ledningarna går eller tekniska funktioner vilket förenklar felsökningen. Ett annat exempel är att bygga kontorslandskapet på ett sätt så att människor rör på sig, eller konstruera gröna utomhuskontor som även fungerar i regniga Göteborg, för att människor ska må bra när de går hem från jobbet.

Start-ups, test-bäddar, pilotprojekt och crowdfunding var några av alla buzzwords som nämndes och som visar på att många vågar testa nya sätt att tänka och arbeta på. Alla var eniga om att våga testa och att i större utsträckning även räkna med att alla projekt inte blir lyckade ändå är rätt väg att gå framåt. Inom bilindustrin testkörs och testkrockas alltid bilarna innan de når kund, vilket är ett mycket mer sällsynt inslag i fastighetsbranschen. Samtidigt som vikten av innovation betonades framkom även svårigheterna med att hitta projekt eller system som är långvariga och värda att satsa på.

Fallgropar – Det tar tid att förändra en organisations arbetssätt mot det digitala, så börja nu! Låter man andra gå i bräschen och tror att det går att hoppa på trenden senare kommer det bli en väldig uppförsbacke när en väl bestämmer sig. Ökad digitalisering ställer högre krav på säkerhet.

Möjligheter – Digitaliseringen ger möjlighet att samla in otroliga mängder data och om de analyseras kan det innebära såväl besparingar som effektiviseringar på många områden. Effektivare arbetssätt ger mer tid och fokus till kunden och kundupplevelsen vilket kan leda till nya tjänsteerbjudande till kunderna.

Standardisering – Flera talare belyste vikten av att samverka aktörer emellan för att lägga en grund för standardiserade system. Detta är en förutsättning för att kunna samarbeta och integreras med varandra. I förlängningen kan det mynna ut i nya sätt att se på ägande, uthyrande och utnyttjande av ytor. Vem vet, kanske kan det leda till nya sätt att göra affärer på eller helt nya affärsidéer?


Elin Selmeryd Moa Norman Fasticon

Elin Selmeryd och Moa Norman.

 

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019