INTERVJUTIPS DEL 2
16 oktober, 2018
INTERVJUTIPS DEL 4
16 oktober, 2018
 
 
 

INTERVJUTIPS DEL 3


Vi har i tidigare inlägg tipsat om vad du kan tänka på innan intervjun och hur du gör bäst intryck. Men vad är bra att tänka på under en intervju?

För att komma vidare i rekryteringsprocessen kan det hjälpa att vara medveten om ditt kroppsspråk och hur du pratar.

Ögonkontakt

Kom ihåg att ha ögonkontakt med den du har framför dig. Personer som tar ögonkontakt uppfattas oftare som kompetenta, kommunikativa och ärliga.

Prata långsamt

Nej, du ska inte prata i slow motion. Men genom att tänka på att sänka tempot något, speciellt om du brukar prata fort, uppfattas du som mer trovärdig i det du vill kommunicera.

Spegla personen framför dig

Med spegling menas att man följer den andras kroppsspråk. Det kan exempelvis gälla att om personen framför dig säger något och nickar, nicka du med. Lutar sig hen framåt, luta dig också framåt. På så sätt bekräftar du personen framför dig.

Lyssna och svara

Lyssna in vad rekryteraren ställer för frågor. Svara rakt på frågan och linda inte in svaren, eller byt samtalsämne.

Vad tycker du är viktigt under en intervju?


Intervjutips Fasticon
 

 
 

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019