KÖPCENTRUM & BUTIKER 2018
28 September, 2018
INTERVJUTIPS DEL 1
16 October, 2018
 
 
 

TalangAkademin medverkan Fastighetsmarknadsdagen Uppsala 11/10


Fastighetsbranschen och det svenska samhället står inför stora utmaningar som delvis sammanfaller. Det är en hög efterfrågan på kompetens, bland annat till följd av bostadskrisen och branschens kraftiga tillväxt. Fasticon har tillsammans med Tillväxtverket och Mitt Alby drivit projektet Fastighetstalang med syfte att hitta ny kompetens och samtidigt minska utanförskapet i projektets närområde.

Projektet Fastighetstalang är avslutat och vidareutvecklas till ett nytt projekt; TalangAkademin. Det är ett samverkansprojekt mellan Fasticon, Inspero Produktion, kommuner och Arbetsförmedlingen, med stöd från Tillväxtverket och ledande fastighetsbolag. TalangAkademin sammanför företag och myndigheter i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn med den kompetenskraft som finns bland nyanlända och utrikes födda. På så sätt ska människor hjälpas att gå från utanförskap till inkluderande och hållbara lösningar för egen försörjning.

Stig-Arne Bäckman, projektledare TalangAkademin, och Jonas Gustavsson, vd för Fasticon AB, medverkade på Fastighetsmarknadsdagen Uppsala 11 oktober och pratade om integration och fastighetsägares möjligheter.


TalangAkademin medverkan Fastighetsmarknadsdagen Uppsala

Jonas Gustavsson och Stig Arne Bäckman på scen.

 

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019