FASTICON SPONSRAR GIVING PEOPLE
27 juni, 2018
FASTICON SAMARBETAR MED NEWTON
21 september, 2018
 
 
 

Fastighetsbåten 2018


Årets seminarium berörde socialt och ekonomiskt utsatta områden med dess utmaningar vad gäller upplevd otrygghet och kriminell närvaro som bidrar till att bostadsområden och centrumanläggningar tappar investeringsvilja, lönsamhet och attraktionskraft.

Fokus var att föra nyanserade dialoger kring dessa utmaningar och lyfta positiva trender, lyckade projekt och åtgärder för att balansera de alarmerande rubriker och ”kriser” som beskrivs i media.

Moderator var Kristina Alvendal och medverkande talare var:

• Thord Eriksson, MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

• Fredrik Collenius, React Risk

• Magnus Lindgren, Tryggare Sverige

• Jörgen Ohlsson, Polisen Rinkeby

• Eric Engstrand, SAFE Shopping Centers

• Karin Strömberg Ekström. Huge Bostäder

• Mia Ropero, Wallenstam

• Jonas Gustavsson, Fasticon

• Stefan Karlsson, Atrium Ljungberg

• Lena Lago, Fryshuset

• Stefan Dahlbo, Byggmästare Anders J Ahlström Holding

Att ha med aktörer från både privata och samhällsnyttiga företag, föreningar, stiftelser och myndigheter gav åhörarna exempelvis insyn i polismyndighetens lokala arbete, myndigheten för samhällsskydd och beredskaps analysarbete, de fastighetsrelaterade bolagens arbete, sociala projekt och samverkansinsatser.

Kvällen avslutades med middag och skärgårdstur ombord på S/S Stockholm.


Ett stort tack vill vi rikta till alla medverkande – hoppas vi ses nästa år igen!

 

 
 

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019