Logo

Artikelarkiv

Nya föreskrifter om elsäkerhetskontroller kräver dokumenterade rutiner och ställer frågan om innehavare på sin spets

Elsäkerhetsverket har beslutat att alla fastighetsägare/innehavare från och med första december 2022 måste ha dokumenterade rutiner kring elsäkerhet för att kontrollera sina elanläggningar.

Mats Jonsson, elsäkerhetskonsult på Eltrygg Miljö med 25 års branscherfarenhet, menar att rutinerna utifrån de nya föreskrifterna kan resultera i att innehavsfrågan kan bli en central fråga. Är det fastighetsägaren eller hyresgästen som ska upprätta rutinerna? Och var går det faktiska gränssnittet mellan olika innehavare?

Läs mer

Solcellsparken som skapar lika mycket medlems- som samhällsnytta

En solcellspark som skapar lika mycket värde för både medlemmarna som för samhället. Det är tanken bakom HSB Sörmlands solcellspark som med sina 35 hektar belägna utanför Strängnäs är störst i Sverige, berättar Jon Leo Rikhardsson, vd på HSB Sörmland.

Läs mer

Du behöver inte vara expert för att vara påläst om entreprenadjuridik

Oavsett om du redan jobbar i byggbranschen eller är på väg in i den så är det en bra idé att uppdatera dina kunskaper om entreprenadjuridik. Du behöver inte vara expert inom området, men det är alltid bra att vara påläst. En stor anledning är att det ofta handlar om stora summor pengar i en entreprenad. En tydlighet inom entreprenadjuridiken ger en större förståelse hos alla inblandade och du undviker även onödiga missförstånd.

Var du än befinner dig kunskapsmässigt inom juridiken så har vi en utbildning för dig. Alla våra föreläsare är advokater med lång erfarenhet i branschen.

Läs mer

Vi välkomnar Said Elmi som ny föreläsare för BFAB

Vi är glada att dela med oss av nyheten att Said Elmi valt att ansluta sig till BFAB som föreläsare, framför allt om BBR (Boverkets byggregler).

Läs mer

Diplomutbildningar gav Roger fördjupade branschkunskaper och breddad yrkesroll

Hebyfastigheter är ett företag som värnar om sina medarbetare och deras kompetens. Roger Österberg, fastighetschef på Hebyfastigheter, har gått BFAB:s utbildningar Diplomerad fastighetsförvaltare och Diplomerad byggprojektledare. Utbildningarna, som kompletterat varandra på ett bra sätt, har även gett Roger många nya och givande kontakter med branschkollegor.

Läs mer

Breda insikter om lokalhyresjuridik skapar utökade möjligheter till processutveckling för Liselotte

Liselotte Andersson, fastighetsförvaltare på HSB Stockholm, lånade oss några minuter av sin tid mellan föreläsningarna för att berätta om sina upplevelser av kursen Lokalhyresjuridik – grundkurs.

Läs mer
Till toppen